Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem

Pamiętajcie żeby zabrać ze sobą obuwie zmienne, ręcznik i wodę.
Osoby bez obuwia zmiennego mogą zostać wyproszone z udziału w zajęciach.

Karnety są ważne od dnia wykupienia i do wykorzystania w ciągu 30 dni.
Następny karnet liczony jest od daty jego wykupienia, gdy poprzedni będzie wykorzystany na wejścia lub datowo.

Zapisujemy się na wszystkie zajęcia. Osoby zapisujące się jednorazowo jak i te zadeklarowane mają obowiązek odpowiednio wcześniej uprzedzić o swojej nieobecności.

Więcej informacji znajdziecie w regulaminie na stronie, facebook’u lub na recepcji siłowni.

Zapraszamy na zajęcia !!